Αφιέρωμα στον εξοπλισμό και εφοδιασμό πλοίων

2012-09-26 16:59

Στο επόμενο φύλλο της MARITIME ECONOMIES θα υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στον εξοπλισμό και εφοδιασμό πλοίων.